บล็อกสกรีน ไม้พารา ขนาด (วัดใน) 16"x22" Plywood Frame WFI-111622-/100/120/

95.00 ฿
SKU WFI-111622

บล็อกไม้พาราเปล่า
มีความแข็งแรงทนทานปานกลาง เหมาะกับการใช้งานน้อยครั้ง

ก่อนนำไปถ่ายควรใช้น้ำยาล้างไขผ้าทำความสะอาดเสียก่อน