บล็อกสกรีน ไม้พารา ขนาด (วัดใน) 14"x18" Plywood Frame WFI-111418-/100/120/

85.00 ฿
SKU WFI-111418

บล็อกไม้พาราเปล่า
มีความแข็งแรงทนทานปานกลาง เหมาะกับการใช้งานน้อยครั้ง

ก่อนนำไปถ่ายควรใช้น้ำยาล้างไขผ้าทำความสะอาดเสียก่อน